Detectius Associats
Castellano
Català
English
Dirección General de Seguridad L.O. 829
Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya Núm. 141
E-mail

QUAN LA VERITAT TÉ QUE SER DEMOSTRADA

Des de 1962, investiguem, de manera objectiva i responsable, al servei del particular, de l'empresari i del professional del Dret.

Des llavors, la preocupació màxima de la direcció ha estat encaminada, tant a aconseguir una eficàcia notable en les tasques d'investigació, com a l'aplicació dels mitjans humans i tècnics idonis i a l'adaptació de la nostra actuació a la legalitat vigent i a la més estricta deontologia professional.

Fa anys que a Opi, hem renunciat a costoses campanyes de màrqueting i publicitat, per tal de dedicar-nos plenament a l'atenció més acurada de la clientela, aconseguint així oferir unes tarifes molt competitives. Els nous clients, venen a nosaltres, en gran majoria, per recomanació.

Per altra part, procurem que la nostra relació amb el client, sigui transparent. Cada tema, s'estudia prèviament i es pressuposta, sense compromís, amb un tractament sempre personalitzat i confidencial.

La nostra gestió aporta la informació precisa per dissipar dubtes i sospites al client, així com, en aquells casos en els quals la nostra col.laboració sigui sol.licitada per acudir davant d'instàncies judicials, aportem les proves obtingudes. La nostra ratificació de l'informe, garantirà l'efectivitat de la nostra labor i contribuirà a afrontar els litigis amb èxit.

Els professionals que desenvolupen a Opi les tasques d'investigació, d'acord amb la legislació vigent, son graduats universitaris en Investigació Privada, amb tarja d'Identitat Professional (TIP) de la Dirección General de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, i amb la normativa de treball aconseguida amb tants anys d'experiència de la nostra Agència.

Aquesta llarga etapa, ens ha servit per vincular-nos a un nombrós grup de prestigiosos especialistes, en aquells sectors que freqüentment mantenen punts de contacte amb la investigació privada: perits cal.lígraf, experts en falsificacions, analistes, psicòlegs, criminòlegs, informàtics, etc.

Les investigacions es porten a terme amb el suport de la moderna tecnologia, procurant estar al dia d'aquelles novetats que assegurin una resolució ràpida i eficaç.

Davant l'exposició del seu cas, per part del client, OPI Detectius, previ l'oportú estudi, li aporta un pla d’actuació, fixant el terme de la realització, el corresponent pressupost i les condicions de pagament.

Si les condicions son acceptades pel client, es realitza la investigació i, en el terme fixat, se l'hi facilita un informe, degudament signat i amb el visat del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, juntament amb les proves obtingudes, en confirmació dels resultats.

Amunt